Opvoedingsadvies per email

U heeft ook de mogelijkheid om via e-mail opvoedadvies te vragen. Nadat wij uw vraag per e-mail hebben ontvangen ontvangt u binnen 2 werkdagen een deskundig advies op maat. Dit advies ontvangt u per e-mail. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden is minimaal de volgende informatie nodig:

De geboortedatum of leeftijd van uw kind en eventuele bijzonderheden (denk aan handicaps of gediagnosticeerde problematiek).
De samenstelling van uw gezin.
Een beschrijving van het probleem, hoe lang dit al bestaat, in welke situaties(s) dit probleem zich voordoet en hoe u met dit probleem tot nu toe bent omgegaan.
De soort onderwijs (of kinderopvang) waar het kind naar toe gaat.
Mocht het nodig zijn naar aanleiding van uw vraag extra informatie te ontvangen, zijn hieraan geen aanvullende kosten verbonden.

De kosten van het online advies zijn € 30,- (incl. btw). U dient dit bedrag voorafgaand aan het e-mailadvies (en na bevestiging van ontvangst), over te maken op het rekeningnummer van de desbetreffende pedagoog.