Algemene Voorwaarden

Procedure
Na het eerste telefonisch kennismakingsgesprek volgt een bevestiging per e-mail van de datum, tijd en plaats van het eerste gesprek. Hierbij is het aanmeldingsformulier gevoegd, waarin u ervoor tekent dat u deze Algemene Voorwaarden heeft ingezien. Deze staan vermeld op www.pvoz.nl

Toestemming
Begeleiding start alleen met toestemming en medewerking van beide ouders. Toestemming van één van de ouders is slechts mogelijk wanneer kan worden aangetoond dat alleen de betreffende ouder het gezag over het kind heeft.

Inspanningsverplichting
De afspraak wordt gemaakt met één van de pedagogen van PVOZ. Deze pedagoog heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij al haar kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

Vertrouwelijkheid
Met uw gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Deze worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Afzeggen afspraken
Wanneer u de afspraak afzegt langer dan 24 uur van tevoren, wordt deze niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt het gehele overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Verzuim
Wanneer u niet verschijnt op de afspraak, wordt deze in rekening gebracht. In het geval de pedagoog van PVOZ is verhinderd, wordt deze afspraak uiteraard niet in rekening gebracht. De betreffende pedagoog is bij haar verhindering tevens niet verplicht zich te laten vervangen door haar collega.
Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt in overleg met de betreffede pedagoog.

Aansprakelijkheid
Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid. PVOZ is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van uw ondernomen gedrag of handelingen.

Klachten
Heeft u een klacht, dan neemt u contact op met de betreffende pedagoog. Doel is om samen tot een oplossing te komen waar beide partijen tevreden over zijn. Lukt het niet dit conflict op te lossen, dan kan PVOZ een professionele NMI geregistreerde mediator inschakelen. De kosten van deze bemiddeling worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.

Betaling
Facturen dienen te worden overgemaakt binnen 14 dagen na factuurdatum.