Waarom ik dit werk doe?

Toen ik moeder werd, was dit de mooiste ervaring van mijn leven. Tegelijkertijd kwam ik als kersverse ouder terecht in een emotionele achtbaan. Ik was een blije, maar bange, en immer twijfeldend moeder, nota bene afgestudeerd als Orthopedagoog. Mensen in mijn omgeving gingen ervan uit dat ik, met al die kennis, het zeker wel wist. Wat een misvatting! Het lukte mij niet om mijn kind onspannen en met (zelf-)vertrouwen op te voeden. Mijn kind gedroeg zich regelmatig op een manier die ik niet snapte. Had ik een blinde vlek? Mankeerde er iets aan mij of mijn kind? Ik voelde mij vertwijfeld, probeerde allerlei methodes uit, maar werd daar nog onzekerder en machtelozer van. Ik vroeg mij regelmatig af welke aanpak dan wel werkte.

Wat miste ik?
Nu mijn kinderen groot zijn en ik ouder en wijzer, en al jaren werkzaam in de opvoedingsondersteuning, weet ik wat ik toen als jonge moeder miste:

  • Iemand naast me die met mee meekeek, de schijnwerper richtte op 'goede ouder-ervaringen' en daarbij uitging van mijn kracht en talenten. En uiteraard ook die van mijn kinderen!
  • Iemand die samen met mij alles op een rijtje zette, de juiste vragen stelde en keek naar alternatieven die pasten bij mij, bij ons, ons kind en onze situatie. En mij liefdevol mijn blinde vlekken liet zien en mij liet inzien dat het gedrag van mijn kind veel met mijn (innerlijke) houding te maken had.
  • Contact met andere ouders en ervaren dat ik niet de enige ben.

Vanuit deze persoonlijke ervaringen is mijn motivatie ontstaan om ouders en hun kinderen te ondersteunen.
Mijn manier van werken kenmerkt zich door:

  • (h)erkenning van de gevoelens van ouder en kind.
  • het bieden van een luisterend oor.
  • (wanneer nodig) informatie over ontwikkelingsfasen.
  • uit te gaan van mogelijkheden in plaats van problemen.
  • de innerlijke wijsheid van ouders en hun kinderen aan te raken.
  • een oplossingsgerichte manier van werken.

Hiermee hoop ik dat ouders zich weer met nieuwe inzichten en hernieuwde kracht kunnen richten op hun gezin.

Uitspraken van ouders:

"Ik heb echt weer zin om mijn kinderen te gaan opvoeden"

"Alleen al door mijn verhaal te vertellen, voel ik me rustiger"

"Dit gesprek bevestigt mij dat ik op de goede weg ben"