Praktijk voor Opvoeding Zoetermeer e.o.

Naast vele leuke momenten is de opvoeding van uw kind soms een heel gepuzzel. Zo kunt u zich bijvoorbeeld afvragen of uw kind ooit gaat doorslapen, of hoe u met uw koppige peuter moet omgaan, of wat de beste aanpak is wanneer uw kind op school wordt gepest. Ook kan het lastig zijn als beide ouders verschillend reageren en hierdoor conflicten met elkaar krijgen. Allemaal voorbeelden waarin het juiste puzzelstukje af en toe moeilijk te vinden is en ondersteuning gewenst is.

Uitgangspunt

De Praktijk voor Opvoeding gaat uit van het vertrouwen in de eigen mogelijkheden van ouder en kind. Soms kan het genoeg zijn om samen met een deskundige eens alles op een rij te zetten. In andere gevallen is een, meestal kortdurende, begeleiding nodig. Ook is het mogelijk om tijdens een OpvoedParty samen met andere ouders bepaalde thema's in de opvoeding te bespreken. Zoveel mogelijk geven wij u tips en adviezen waarmee u weer met plezier en op eigen kracht verder kunt.

Voor wie?

De Praktijk voor Opvoeding richt zich op ouders of verzorgers met kinderen van 0 tot 23 jaar. Daarnaast bieden wij ook kinder- en jongerencoaching.

LET OP: NA 10 JAAR PRETTIGE EN INTENSIEVE SAMENWERKING ZETTEN SASKIA EN ELLEN LISA VANAF 1 MEI  2018 HUN SAMENWERKING VOORT VANUIT TWEE APARTE PRAKTIJKEN:

SASKIA: WWW.PRAKTIJKVOORCOACHINGLANSINGERLAND.NL

ELLEN LISA: WWW.AANDACHTVOOROUDERS.NU 

U BENT VAN HARTE WELKOM!